Địa chí (tái) hình dung

Ngày 14-19/12 vừa qua Sàn Art cùng Đường Chạy đã tổ chức Địa chí (tái) hình dung, là 1 workshop tập trung với cường độ cao trong một tuần với các thảo luận lý thuyết, các chuyến đi thực địa, cùng với các thực hành làm nên 1 triển lãm và quản lý không gian.

Workshop tuy ngắn ngày nhưng hiệu quả và nhiều cảm xúc. Một lần nữa Sàn art và Đường Chạy muốn gởi lời tri ân đến các bạn tham gia, các nghệ sĩ-mentors đã cùng chúng tôi xây dựng nên một tuần đầy ý nghĩa; cám ơn các khán giả và các đồng nghiệp khách mời đã đến dự buổi mở xưởng cùng những lời động viên và góp ý mang tính xây dựng dành cho những người tổ chức và các nghệ sĩ tham gia.

Chương trình Địa chí (tái) hình dung nằm trong Đợt Tập huấn Lan toả do Sàn Art tổ chức với Đường Chạy, nhấn mạnh về chủ đề “Kỹ năng quản lý không gian” và “Kỹ năng Văn hoá và Sáng tạo”. Chương trình Địa chí (tái) hình dung được xây dựng dưới sự hỗ trợ của Hội đồng Anh thông qua Dự án Không gian Văn hoá Sáng tạo Việt Nam (CHV), 2018-2021, một dự án do Liên minh Châu Âu và Hội đồng Anh đồng tài trợ và do Hội đồng Anh Việt Nam phối hợp với Viện Văn Hoá Nghệ Thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS) thực hiện.