CHIẾU HÌNH/BÓNG THIÊN NHIÊN

Một buổi chiếu ảnh động ở Sàn Art
Nhân dịp IdeasCity Singapore, do Trung tâm Nghệ thuật Đương đại NTU Singapore và New Museum, New York tổ chức

Thời gian: 19.02.2020 @ 16:00
Địa điểm: Sàn Art
Millennium Masteri
Phòng B6.16
132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4,
TPHCM, Vietnam
(vào cổng Nguyễn Hữu Hào)

 

Với các nghệ sĩ / nhà làm phim
Pham Ngoc Lan
Thuy-Han Nguyen-Chi
Red
Quynh Dong

Đọc thêm về chương trình và tác phẩm tại đây.