Buổi nói chuyện của Tiến sỹ Charles Merewether

Tiến sỹ Charles Merewether – một nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật, nhà văn, và là một curator –  trao đổi về những công trình nghiên cứu của ông.

Tiến sỹ Charles Merewether đã làm việc tại Úc, Châu Âu và các nước Châu Mỹ. Ông cũng đã là người sưu tập các tác phẩm cho trung tâm Getty ở Los Angeles từ 1994-2004. Khoảng giữa năm 2004-2006, ông là Giám đốc nghệ thuật và curator của Sydney Biennale 2006 và hội viên cấp cao của trung tâm nghiên cứu cho Hội nghiên cứu giao thoa văn hoá, trường Đại học quốc gia Úc. Ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc, quận văn hoá cho công ty Đầu tư và Phát triển Du lịch ở Abu Dhabi từ 2007 đến 2008.

Tiến sỹ Merewether từng giảng dạy tại các trường đại học khắp thế giới. Ông cũng cho xuất bản và biên dịch rộng rãi trong quá trình tổ chức hơn 20 cuộc triển lãm quan trọng tại Châu Âu, USA, Mỹ Latin và Úc, với vai trò trong Hội đồng cố vấn của một số Biennale bao gồm Johannesburg, Istanbul và São Paulo.