Bảo quản và bảo trì tác phẩm của bạn

Josh Harris – nghệ sĩ người Mỹ, đồng thời là chuyên gia về Viện bảo tàng – bàn về phương pháp bảo quản và bảo trì tác phẩm nghệ thuật theo tiêu chuẩn bảo tàng.

Một hội thảo hỏi đáp dành cho các nghệ sĩ, những người liên quan tới phòng tranh, và các chuyên gia của viện bảo tàng, về vấn đề làm sao để đầu tư cho sự an toàn tác phẩm và sự bảo trì trong tương lai. Josh Harris trình bày những quan điểm đối chọi giữa nghệ thuật truyền thống và nghệ thuật đương đại, và tiêu chuẩn của triển lãm, lưu trữ và đóng gói các tác phẩm nghệ thuật bằng cách sử dụng các chất liệu lưu trữ (archival materials) và tiến hành theo những chuẩn mực của Viện bảo tàng.

Josh Harris đã và đang làm tại các Viện bảo tàng và cũng đã tham gia vào nhiều cuộc triển lãm trong gần 10 năm qua. Kể từ khi làm việc tại Viện bảo tàng Xã Hội Châu Á ở New York suốt 5 năm, ông đã tiếp tục làm việc với Mỹ Thuật Đương Đại Châu Á trong rất nhiều triển lãm quy mô lớn như triển lãm Montien Boonma với Bộ Văn Hóa Thái Lan, đồng cộng tác với các nghệ sĩ Xu Bing và Vong Phaophanit trong các triển lãm sắp đặt.