AAA mobile library – Sách dong buồm: Tammy Nguyen & Thomas Maresca

Được giới thiệu như là một phần của ‘Sách dong buồm’, Tammy và Thomas sẽ nói về cảm hứng và quá trình mà họ cộng tác để biên tập lại cuốn sách ‘Lịch sử mỹ thuật trung quốc thế kỷ 20’ của Lũ Peng. Và trong buổi nói chuyện này họ cũng sẽ chia sẻ thêm với bạn về cách đóng sách.

Vào ngày 10 tháng 2 năm 2011, Tammy Nguyễn và Thomas Maresca đã tổ chức ‘Liberation Party’[Mừng Giải Phóng] tại Vascos, TP. Hồ Chí Minh như là một phần của ‘Sách Dong Buồm’ trong ‘Biên Tập Ngẫu Hứng’.

Tại sự kiện này, Tammy và Tom tách những cuốn sách mà họ đã chọn ra từng mảnh. ‘Mỹ Thuật Trung Quốc Thế Kỷ 20’ của Lu Peng (nhà sử học mỹ thuật trung quốc nổi tiếng) được ‘giải phóng’ khỏi sự ràng buộc và sắp xếp của lịch sử và được xếp lại trên trần nhà và tường tại Vascos.

Nghệ sĩ đã lấy cảm hứng để tạo ra sự kiện này từ những triển lãm công cộng không chính thức đã diễn ra trên khắp Trung Quốc vào cuối những năm 70 và đầu những năm 80 (Tháng 9 năm 1979, và họ đã thành công trong việc giới thiệu tác phẩm trên đường phố, phía ngoài phòng tranh mỹ thuật quốc gia Bắc Kinh.

Sau sự kiện diễn ra tại Vasco, những cuốn sách đã được đóng lại theo cách phân loại riêng của nghệ sĩ về lịch sử mỹ thuật Trung Quốc.