Trang chủ > Đàm luận

Chương trình đàm luận

Sàn Art tin rằng nói chuyện là công cụ giao tiếp quan trọng để những ý tưởng, kỹ thuật và phương pháp thực hành nghệ thuật được cải tiến. Do vậy, chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động sử dụng hình thức này: bài giảng, workshop, các buổi nghệ sĩ nói chuyện, chiếu phim, vân vân... tại Sàn Art, thường hợp tác cùng các tổ chức chia sẻ định hướng này. Danh sách mới điểm một phần khiêm tốn – xin kiên nhẫn với chúng tôi trong quá trình xây dựng kho lưu trữ này.

Đã qua

Xem kho lưu trữ