Trang chủ > Đàm luận

San Art Reading Room

Phòng đọc của Sàn Art đang phát triển kho lưu trữ các nguồn sách và hình ảnh về thực hành nghệ thuật đương đại và hiện đang mở cửa cho mọi người đến tham quan. Phòng đọc chứa những loại sách về lịch sử nghệ thuật quốc tế, ấn phẩm của các buổi triển lãm, các chuyên đề cá nhân của nghệ sĩ, tạp chí nghệ thuật và báo chí liên quan đến nghệ thuật đương đại trên thế giới. Phòng đọc có wifi và vào cổng miễn phí. Tuy phòng đọc của Sàn Art không phải là thư viện cho mượn sách nhưng mọi người đều được chào đón, có thể mang theo cà phê, đọc sách và photo sách nếu mọi người thích! Ở Việt Nam, nghệ thuật đương đại không được giảng dạy như một môn học chính quy trong trường đại học mỹ thuật; các thư viện công cộng không lưu giữ sách liên quan đến những ý tưởng văn hóa đương đại. Vì thế, phòng đọc của Sàn Art mong muốn giải quyết sự thiếu thốn này, tìm kiếm sự tài trợ và đăng kí miễn phí từ các nhà xuất bản, bảo tàng, phòng tranh và các nghệ sĩ trên thế giới. Nếu mọi người thích đóng góp vui lòng liên hệ tại địa chỉ email: hello@san-art.org.

Những quyển sách đáng chú ý