Phòng thí nghiệm San Art: Phiên 2 – Mở cửa xưởng 1 và nghệ sỹ nói chuyện: Myanmar

Các nghệ sỹ Trần Xuân Anh, Nguyễn Hữu Trâm Kha và Ngô Đình Bảo Châu mở cửa xưởng làm việc cho công chúng tham quan. Buổi mở cửa xưởng được tiếp tục với buổi nói chuyện về Myanmar bởi các nghệ sĩ Trần Minh Đức và Tùng Mai ở TP.HCM. Năm 2012, Myanmar trở thành tâm điểm chú ý về du lịch, kinh tế và xã hội của thế giới. Trần Minh Đức và Tùng Mai đã được mời tham gia hai sự kiện độc đáo tại thủ đô Yangoon...

Biên tập mở: Thư viện lưu động AAA

Biên tập Mở mang đến tuyển tập chất liệu từ bộ sưu tập của Asia Art Archive đến nhiều thành phố khác nhau ở châu Á, mời mọi người đến đọc và tương tác một cách phi truyền thống. Asia Art Archive (AAA) là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên lưu giữ tư liệu về lịch sử nghệ thuật đương đại ở châu Á trong bối cảnh quốc tế. Khoảng 180 tài liệu – bao gồm chuyên khảo, catalogue triển lãm, sách tham khảo và tạp chí, đa số...