Tuấn Andrew Nguyễn

Tuan Andrew Nguyen tốt nghiệp khoa Mỹ Thuật tại Đại học California, Irvine năm 1999 và lấy bằng Thạc sĩ về Mỹ thuật tại Viện Nghệ Thuật California năm 2004. Anh là một trong bốn người đồng sáng lập Sàn Art, đồng thời là một thành viên của nhóm The Propeller Group, làm việc đồng thời ở Sài Gòn, Việt Nam và Los Angeles, California. Tác phẩm của anh được Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, Queensland Art Gallery và bảo tàng Guggenheim sưu tập....

Tân mão: Hỗ trợ Sàn Art năm 2011

Tạm biệt năm Dần với lời chúc thịnh vượng, Sàn Art giới thiệu các tác phẩm của một số nghệ sĩ đã thành danh cũng như các nghệ sĩ mới Nguyễn Thái Tuấn, Tuấn Andrew Nguyễn, Superflex + nhóm TPG, Tiffany Chung, Tammy Nguyễn, Bùi Công Khánh, Christine Nguyễn, Võ An Khánh, Trần Minh Đức, Hà Thúc Phù Nam và Dinh Q. Lê. Doanh thu từ các tác phẩm này sẽ là sự hỗ trợ to lớn cho Sàn Art trong việc mang tới các dự án trong và ngoài...

Cú pháp và ngữ âm

Cú pháp & Ngữ âm Có những từ tiếng Việt gần như không thể dịch ra tiếng Anh. Nó giống như những vật liệu và phương pháp sáng tạo chỉ dành riêng cho Việt Nam. Có những hình ảnh cho phép bạn tưởng tượng ra cách con người suy nghĩ về thế giới xung quanh. “Dã chiến” là một hình ảnh như thế. Từ điển Mỹ thì nói rằng từ đó có nghĩa là “trận chiến trên cánh đồng hoang”. Nhưng chúng tôi biết rằng ý nghĩa của nó còn...