AAA mobile library – Sách dong buồm: Tammy Nguyen & Thomas Maresca

Được giới thiệu như là một phần của ‘Sách dong buồm’, Tammy và Thomas sẽ nói về cảm hứng và quá trình mà họ cộng tác để biên tập lại cuốn sách ‘Lịch sử mỹ thuật trung quốc thế kỷ 20’ của Lũ Peng. Và trong buổi nói chuyện này họ cũng sẽ chia sẻ thêm với bạn về cách đóng sách. Vào ngày 10 tháng 2 năm 2011, Tammy Nguyễn và Thomas Maresca đã tổ chức ‘Liberation Party’[Mừng Giải Phóng] tại Vascos, TP. Hồ Chí Minh như là một...

Biên tập mở: Thư viện lưu động AAA

Biên tập Mở mang đến tuyển tập chất liệu từ bộ sưu tập của Asia Art Archive đến nhiều thành phố khác nhau ở châu Á, mời mọi người đến đọc và tương tác một cách phi truyền thống. Asia Art Archive (AAA) là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên lưu giữ tư liệu về lịch sử nghệ thuật đương đại ở châu Á trong bối cảnh quốc tế. Khoảng 180 tài liệu – bao gồm chuyên khảo, catalogue triển lãm, sách tham khảo và tạp chí, đa số...