Đồ – Ảnh – Ký

Vì lý do giấy phép, Sàn Art rất tiếc phải thông báo sẽ không tổ chức triển lãm này (không khai mạc hoặc mở cửa cho công chúng). Xin cáo lỗi cùng khách quan và hẹn dịp sau. *** Đây là triển lãm nhóm của ba nghệ sĩ từ Phòng Thí nghiệm Sàn Art – phiên 7: Nguyễn Thuỷ Tiên (Hà Nội), Ratu Saraswati (Jarkata), và Võ Trân Châu (Thành phố Hồ Chí Minh). Nguyễn Thuỷ Tiên sử dụng bản thân cô làm đối tượng nghiên cứu. Mượn hình ảnh...

Mở cửa xưởng phiên 7

Sự kiện Mở cửa xưởng lần 1 giới thiệu, Ratu Saras, Võ Trân Châu và Nguyễn Thuỷ Tiên cùng với những dự án trong quá trình thực hiện 6 tháng tại Sàn Art Laboratory. Một kí ức thật đến mức nào? Liệu chúng ta có thể cất giữ những tàn tro của một trải nghiệm, cả về thể xác và tinh thần? Đây là những trăn trở có lẽ có hoặc không có cùng một câu trả lời mà Thuỷ Tiên bị thôi thúc một cách cháy bỏng giải đáp...
Phòng Thí Nghiệm Sàn Art lên sàn Kickstarter! Đây là một triển lãm vô cùng đặc biệt của Sàn Art, vừa đón mừng Phòng Thí Nghiệm Sàn Art bước sang năm thứ 3, vừa kích hoạt tháng gây quỹ cho chương trình nghệ sĩ cư trú này trên Kickstarter! Bạn có biết chiến dịch này được hội chợ nghệ thuật danh tiếng Art Basel và Kickstarter chọn cho mục gây quỹ nghệ thuật phi lợi nhuận không? Đọc thêm về chiến dịch lớn của Phòng Thí Nghiệm trên Art Basel...