Phù Nam

Sinh vào năm Dần mạng Mộc, Phù Nam tiếp bước người cha quá cố của mình trong lĩnh vực cổ vật và làm phim. Trong lĩnh vưc đồ cổ, ngoài việc chuyên sâu vào phục hồi các cổ vật Khmer và những tác phẩm điêu khắc đá và đồng cổ của Việt Nam, Phù Nam còn mở rộng phạm vi công việc phục chế của mình với các tượng phật đúc đồng truyền thống của Thái Lan và tranh sơn dầu tại Việt Nam.Được đào tạo bởi cha mình trong...