Phong Bùi

Phong Bùi là một nghệ sĩ, nhà quản lý độc lập, Đồng sáng lập, nhà phát hành, Tổng biên tập của nguyệt san Brooklyn Rail và báo Rail Editions, cũng như người chủ trì/nhà sản xuất của Off the Rail trên Đài phát thanh Nghệ thuật Quốc tế. Từ năm 2007 đến 2010 ông là cố vấn chuyên môn tại MoMA PS1. Hiện giờ ông nằm trong ban quản trị của Third Rail từ Twin Cities, Miami Rail, quỹ Louis Comfort Tiffany, quỹ Marie Walsh Sharpe, và Hiệp hội phê...

Gửi tới Tp. Hồ Chí Minh với tình yêu: Một tác phẩm social sculpture’ bởi Phong Bùi

‘Như Joseph Beuys trước tôi, tôi đầu tư vào ý tưởng của ông về ‘social sculpture’, cùng xuất phát từ niềm tin không tưởng vào tiềm năng của mỹ thuật để biến đổi xã hội. Qua đó theo lời mời của Sàn Art, tôi đã không suy nghĩ gì ngoài giấc mơ của tôi về một tổ chức xã hội như một tác phẩm mỹ thuật, có thể như là một cách thể hiện lòng tôn kính của tôi đối với cộng đồng những người sáng tạo trong chuyến đầu...