Galleria Xuân

Bao gồm tác phẩm ảnh hộp đèn tài liệu hoá màn trình diễn của nghệ sĩ Trần Minh Đức; tác phẩm tranh lụa mong manh của Lê Hoàng Bích Phượng với nhân vật người/thú của cô; suy tư đầy khiêu khích của Phan Quang về xã hội; bộ tranh của Phan Thảo Nguyên mô tả những nhân vật lịch sử hư cấu trong tư thế cúi đầu; các ảnh tĩnh từ video điệu valse của ‘đàn máy móc’ do nghệ sĩ ý niệm Ưu Đàm Trần Nguyễn thực hiện; và...

Nỗi nhớ dội về. Dồn kí ức ngược.

‘Mọi nhánh lìa cành đều để lại một câu chuyện Mỗi con người chỉ là một vốc bụi’ Trích đoạn trong đoản thơ của BT Shaw, đối ứng với tác phẩm ‘Bài ca ra trận’ của nghệ sĩ thị giác Nguyễn Trinh Thi, có thể xem như một lời gợi mở cho ‘Nỗi nhớ dội về. Dồn ký ức ngược’. Triển lãm được tổ chức tại Sàn Art, Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 25 tháng 7 tới ngày 5 tháng 9 năm 2013. Hoài niệm – Nỗi nhớ...