Transpop: Hàn quốc Việt nam hòa trộn

TransPOP: Hàn Quốc Việt Nam Hòa trộn, đồng triển lãm tại Sàn Art và Galerie Quỳnh, giới thiệu một sự hòa quyện giữa sáu nghệ sĩ thành danh từ Hàn Quốc, Việt Nam và Hoa kỳ, báo hiệu sự tương tác với mối liên hệ lịch sử lâu đời cũng như mối liên hệ đương đại giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Những tác phẩm nghệ thuật tham gia khám phá mối liên hệ giữa hai quốc gia, bao gồm những điểm giao nhau của lịch sử, những sang chấn...