Ranh giới mong manh

Triển lãm này mong muốn cùng các nghệ sĩ đường phố Saigon khám phá tầm quan trọng của graffiti như một chiến lược trong những kết cấu khác nhau đang muốn kiểm soát, khẳng định nó, hợp tác, thích nghi và thậm chí loại trừ nó. Khi một kỹ thuật sáng tác như “Exquisite corpse” của trường phái Dada bị phá vỡ bỡ bởi thẩm mỹ đường phố vốn chỉ tồn tại ngắn hạn hằng ngày thì điều gì sẽ xảy ra? Triển lãm bao gồm 2 bộ tác phẩm....