Chị tôi – Phần 1: Người em trai

Lời của bài hát này nói về người chị lớn và những cống hiến của chị ấy cho gia đình. Nó nói về một tình yêu đặc biệt của tình yêu, của sự hy sinh và trách nhiệm gia đình. Nó đồng thời cũng phản ánh một thái độ tập quán về vai trò và trách nhiệm khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ trong Việt Nam đương đại. Là người phụ nữ lớn nhất trong một gia đình lớn ở Việt Nam thường sẽ là người mẹ thay...