Chị tôi- Phần 2: Tôi là chị cả

Trong dự án này, Sàn Art đã mời các nghệ sĩ đáp lại lời của một bài hát phổ biến vào những năm 1980 có tên ‘Chị Tôi’ được sáng tác bởi Trần Tiến. Lời của bài hát này nói về người chị lớn và những cống hiến của chị ấy cho gia đình. Nó nói về sự đặc biệt của tình yêu, của sự hy sinh và trách nhiệm gia đình. Nó đồng thời cũng phản ánh một thái độ tập quán về vai trò và trách nhiệm khác...