Đồ – Ảnh – Ký

Vì lý do giấy phép, Sàn Art rất tiếc phải thông báo sẽ không tổ chức triển lãm này (không khai mạc hoặc mở cửa cho công chúng). Xin cáo lỗi cùng khách quan và hẹn dịp sau. *** Đây là triển lãm nhóm của ba nghệ sĩ từ Phòng Thí nghiệm Sàn Art – phiên 7: Nguyễn Thuỷ Tiên (Hà Nội), Ratu Saraswati (Jarkata), và Võ Trân Châu (Thành phố Hồ Chí Minh). Nguyễn Thuỷ Tiên sử dụng bản thân cô làm đối tượng nghiên cứu. Mượn hình ảnh...

Mở cửa xưởng phiên 7

Sự kiện Mở cửa xưởng lần 1 giới thiệu, Ratu Saras, Võ Trân Châu và Nguyễn Thuỷ Tiên cùng với những dự án trong quá trình thực hiện 6 tháng tại Sàn Art Laboratory. Một kí ức thật đến mức nào? Liệu chúng ta có thể cất giữ những tàn tro của một trải nghiệm, cả về thể xác và tinh thần? Đây là những trăn trở có lẽ có hoặc không có cùng một câu trả lời mà Thuỷ Tiên bị thôi thúc một cách cháy bỏng giải đáp...

Nguyễn Thủy Tiên

Nguyễn Thủy Tiên (sinh năm 1993) sống và làm việc tại Hà Nội, Việt Nam. Cô ấy bắt đầu thử nghiệm với nghệ thuật đương đại từ những tháng cuối năm 2013. Cô làm việc với nhiều loại phương tiện khác nhau trong lĩnh vực nghệ thuật thị giác, đặc biệt là với khái niệm nhiếp ảnh, nghệ thuật video và nghệ thuật trình diễn. Gần đây, Thủy Tiên đã được tham gia chương trình lưu trú đầu tiên tại Cam-pu-chia vào tháng 11/2013. Cô còn tham gia các cuộc...
Phòng Thí Nghiệm Sàn Art lên sàn Kickstarter! Đây là một triển lãm vô cùng đặc biệt của Sàn Art, vừa đón mừng Phòng Thí Nghiệm Sàn Art bước sang năm thứ 3, vừa kích hoạt tháng gây quỹ cho chương trình nghệ sĩ cư trú này trên Kickstarter! Bạn có biết chiến dịch này được hội chợ nghệ thuật danh tiếng Art Basel và Kickstarter chọn cho mục gây quỹ nghệ thuật phi lợi nhuận không? Đọc thêm về chiến dịch lớn của Phòng Thí Nghiệm trên Art Basel...