Cứu Sàn Art

Sàn Art là một nguyên nhân chính đáng để nhận đuợc sự giúp đỡ của quí vị, để hỗ trợ cộng đồng mỹ thuật địa phương Ngày 18 tháng 9 lúc 18h, Sàn Art sẽ tổ chức buổi tiếp tân gây quỹ.  Triển lãm được tổ chức từ 04/09 đến 27/09. Thành lập vào tháng 10 năm 2007, Sàn Art là không gian duy nhất được điều hành bởi các nghệ sĩ tại Việt Nam, để giới thiệu tác phẩm của các nghệ sĩ trong và ngoài nước theo các...

Tiếng vọng đại dương

Tiếng Vọng Đại Dương giới thiệu thế giới gợn sóng vô hình cuả thiên nhiên,những kì quan giấu kín cuả những tế bào nhỏ bé nhất của cuộc sống.Nghệ sĩ Nguyễn Sơn và Christine Nguyễn giới thiệu thế giới vi mô của cuộc sống như là ta đang nhìn qua kính hiển vi. Những đơn vị cơ bản cuả vũ trụ chúng ta được biểu hiện lại một cách to lớn và diệu kì, những hình thể mờ ảo của nó nhắc ta nhớ đến những thứ truyền cảm hứng...