No soul for sale 2: A festival of independents

Sàn Art sẽ tham gia vào sự kiện ‘No Soul For Sale 2′ tại Tate Modern, London tuần này và giới thiệu các tác phẩm của các nghệ sĩ Nguyễn Minh Phước, Nguyễn Trinh Thi, Nguyễn Như Huy, The Propeller Group, DInh Q. Lê, Tuấn Andrew Nguyễn, Bùi Công Khánh và Sandrine Llouquet. Một phần phòng đọc của Sàn Art cũng sẽ được lưu chuyển tới đây để giới thiệu với khách tham quan với hy vọng mở rộng sự hiểu biết thêm về Mỹ Thuật Việt Nam Đương Đại....