AAA thư viện di động – Sách dong buồm : Tố Lan – Hữu Nghĩa

Được trình bày như là một phần của ‘Books set sail ‘, Tố Lan và Nghĩa sẽ thảo luận về cảm hứng và quá trình đằng sau sự hợp tác chỉnh sửa của họ trên tạp chí nghệ thuật ‘Art Asia Pacific’ và chuyên khảo ‘Ai Weiwei works 2004 – 2007’....

Biên tập mở: Thư viện lưu động AAA

Biên tập Mở mang đến tuyển tập chất liệu từ bộ sưu tập của Asia Art Archive đến nhiều thành phố khác nhau ở châu Á, mời mọi người đến đọc và tương tác một cách phi truyền thống. Asia Art Archive (AAA) là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên lưu giữ tư liệu về lịch sử nghệ thuật đương đại ở châu Á trong bối cảnh quốc tế. Khoảng 180 tài liệu – bao gồm chuyên khảo, catalogue triển lãm, sách tham khảo và tạp chí, đa số...