Những màn vũ đạo bị gián đoạn

‘Những màn vũ đạo bị gián đoạn’ trình bày quan điểm của tám nghệ sĩ đương đại mà các tác phẩm nghệ thuật của họ đan xen nhận thức thay thế về nền tảng phức tạp của thực dân với một sự đánh giá lại các ý tưởng của hành vi tập thể, các hệ thống của giai cấp, và sự đổ nát của tư tưởng ý thức hệ. Triển lãm này thách thức mối quan hệ giữa Việt Nam và giai đoạn ‘toàn cầu’, minh họa một cộng đồng...

Thảo luận về Tầm Tã

Thứ Năm, ngày 30 tháng 9 vào lúc 6h tối Sàn Art hân hạnh giới thiệu khai mạc triển lãm ‘Tầm Tã’, triển lãm nhóm 5 nghệ sĩ đương đại Hà Nội. Được ‘curated’ bởi nghệ sĩ đi trước và là curator Trần Lương, tổ chức bởi Sàn Art với sự hỗ trợ của Bui Gallery tại Hà Nội cùng với các nghệ sĩ tham gia: Vũ Hồng Ninh, Nguyễn Huy An, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Trần Nam và Nguyễn Mạnh Hùng. Vào Thứ bảy ngày 2 tháng 10, tất...