Cú pháp và ngữ âm

Cú pháp & Ngữ âm Có những từ tiếng Việt gần như không thể dịch ra tiếng Anh. Nó giống như những vật liệu và phương pháp sáng tạo chỉ dành riêng cho Việt Nam. Có những hình ảnh cho phép bạn tưởng tượng ra cách con người suy nghĩ về thế giới xung quanh. “Dã chiến” là một hình ảnh như thế. Từ điển Mỹ thì nói rằng từ đó có nghĩa là “trận chiến trên cánh đồng hoang”. Nhưng chúng tôi biết rằng ý nghĩa của nó còn...