Họa một nét hoa

Tranh vẽ trên giấy với mực, màu nước, chì, than hay nhiều chất liệu khác nữa không hẳn là xa lạ đối với Mỹ thuật Việt Nam, nhưng khi kể đến những những nghệ sĩ dày công theo đuổi và đều đặn sáng tác theo lối đó thì rất ít ỏi. Trên thế giới, nghệ thuật vẽ được tôn vinh và có cả vị trí quan trọng trong hệ thống bảo tàng với sự hỗ trợ của những bài viết của các chuyên gia về lịch sử và các vấn...