Tương lai

“Là phương tiện phản kháng và giao lưu tạo ra một không gian mở cho xã hội hiện đại của chúng ta, hội họa có thể được xem là một trong những phương tiện mạnh mẽ và vững vàng nhất…[Nghệ sỹ Việt Nam] đã khám phá vai trò phức tạp của hình ảnh trong việc ảnh hưởng đến nhận thức về con người, vùng đất và những sự kiện. Dù rất tinh tế và mong manh, không thể đánh giá thấp tầm quan trọng về mặt xã hội-chính trị của...