Từ đất sinh ra

Từ Đất Sinh Ra’ bao gồm hai tác phẩm sắp đặt mang tính điêu khắc và kiến trúc của Trân Châu và Đình Chung, cùng bộ tranh sơn dầu khổ lớn của Anh Thao. Sinh vào nửa cuối những năm 1980, ba nghệ sĩ trẻ chứng kiến được sự chuyển đổi vật chất của cảnh quan đô thị Việt Nam. Trân Châu, Đình Chung và Anh Thao thể hiện cái nhìn của họ về sự chuyển đổi này thông qua chất liệu và chủ đề trong các tác phẩm. Võ...