Đô thị giác

“Đô thị giác” là một nỗ lực tái hình dung bối cảnh đô thị và để hiểu trải nghiệm của chúng ta về thành phố thông qua nhiếp ảnh. Trong khi một số tác phẩm khảo sát liệu kiến trúc thành phố có hòa hợp không hay lại xâm phạm đến không gian thiên nhiên, một số khác định nghĩa lại thiên nhiên trong bối cảnh đô thị. Những tác phẩm này cũng phản ánh trải nghiệm của các cư dân đô thị  thông qua sự thúc đẩy, tốc độ...