Bóng đước đổ sương

Do tính chất đặc biệt của hợp tác và một số khó khăn về giấy phép, Sàn Art giới thiệu các tác phẩm của nghệ sĩ Lys Bùi không dưới hình thức triển lãm. Xin mời các bạn ghé qua Phuong My Flagship Store để xem tác phẩm! *** Lấy cảm hứng từ rừng đước hoang dã, Lys Bùi đang sử dụng kĩ thuật in lụa trên lụa và vải bông, tạo nên những ảo ảnh tuyệt đẹp của rừng đước ngập mặn trong lớp sương mù buổi sớm mai...

Lys Bui

Hiện đang hoàn tất cấp bậc MFA chuyên ngành Minh họa tại Trường nghệ thuật ở thành phố New York và sở hữu bằng Cử nhân Thiết kế đồ họa từ trường Đại học Limkokwing tại Malaysia, Lys Bùi đã phát triển một loạt các tác phẩm sáng tạo kéo dài và kết hợp giữa tính thử nghiệm và tính thương mại trong nhiều năm qua. Các tác phẩm của Lys đã được trưng bày gần đây trong các triển lãm nhóm, bao gồm Crying Child và The Book Show...