Lab 4: Mở cửa xưởng 1

Sàn Art chào mừng và xin giới thiệu các nghệ sĩ lưu trú sáng tác trong Phiên Bốn của ‘Phòng Thí nghiệm Sàn Art’: Lê Phi Long (Huế- TP.HCM), Lại Diệu Hà (Hà Nội) và Nguyễn Văn Đủ (TP. HCM) trong phiên lưu trú sáu tháng từ ngày 6 tháng 12 năm 2013. Sau những nghiên cứu và trải nghiệm đầu tiên, 3 nghệ sỹ đã sẵn sàng hé lộ những khám phá sơ khởi của mình cho công chúng trong buổi MỞ CỬA XƯỞNG vào ngày 25 tháng 1...