Từ đất sinh ra

Từ Đất Sinh Ra’ bao gồm hai tác phẩm sắp đặt mang tính điêu khắc và kiến trúc của Trân Châu và Đình Chung, cùng bộ tranh sơn dầu khổ lớn của Anh Thao. Sinh vào nửa cuối những năm 1980, ba nghệ sĩ trẻ chứng kiến được sự chuyển đổi vật chất của cảnh quan đô thị Việt Nam. Trân Châu, Đình Chung và Anh Thao thể hiện cái nhìn của họ về sự chuyển đổi này thông qua chất liệu và chủ đề trong các tác phẩm. Võ...

Chị tôi – Phần 1: Người em trai

Lời của bài hát này nói về người chị lớn và những cống hiến của chị ấy cho gia đình. Nó nói về một tình yêu đặc biệt của tình yêu, của sự hy sinh và trách nhiệm gia đình. Nó đồng thời cũng phản ánh một thái độ tập quán về vai trò và trách nhiệm khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ trong Việt Nam đương đại. Là người phụ nữ lớn nhất trong một gia đình lớn ở Việt Nam thường sẽ là người mẹ thay...