Thám hiểm Nghệ thuật cùng Mắt & Màu

Nằm trong khuôn khổ dự án ‘Niềm Tin Không Điều Kiện’, nhóm Lao Động Nghệ Thuật tổ chức chương trình ‘Thám hiểm Nghệ Thuật cùng Mắt & Màu’ tại Bệnh viện Mắt TPHCM. Đây là một chuỗi các lớp nghệ thuật được thiết kế đặc biệt dành cho bệnh nhi nội trú thuộc Khoa Nhi – những bệnh nhân dưới 15 tuổi được mổ, điều trị và theo dõi mắt tại bệnh viện trong khoảng 3-5 ngày. Thị lực suy giảm, khả năng nhận biết vật thể khác với trẻ...

Giá trị của lao động nghệ thuật – Phòng thí nghiệm ý tưởng

Nhóm Lao Động Nghệ Thuật sẽ chia sẻ xuất phát điểm của triển lãm ‘Niềm Tin Không Điều Kiện’, một thực nghiệm từ nhiều giả thuyết về niềm tin cùng lúc vào y học hiện đại và việc chữa bệnh bằng tâm linh. Nhóm 3 nghệ sĩ sẽ kể lại hành trình đi từ giả thuyết ban đầu đến những lối rẽ nghiên cứu về nhãn khoa*; về câu chuyện mù chữ tại Việt Nam và sự ra đời của bảng chữ cái tiếng Việt hiện đại; đến sự kiện...

Lao động Nghệ Thuật

Lao Động Nghệ Thuật = nghệ thuật + thí nghiệm = nghệ thuật + lực lượng lao động Lao Động Nghệ Thuật, gồm 3 thành viên chính: nghệ sĩ thị giác Trương Công Tùng, Phan Thảo Nguyên và curator/ cây viết Arlette Quỳnh-Anh Trần, làm việc giữa nghệ thuật thị giác, khoa học xã hội và đời sống, nhằm tìm hiểu kiến thức mới thông qua hoạt động nghệ thuật và văn hoá. http://www.artlaborcollective.net/...

Niềm tin không điều kiện

“Theo phân tích truyền thống về kiến thức, […]  kiến thức được xem như một dạng niềm tin – cụ thể hơn, dạng niềm tin đã được minh chứng là đúng.” (Eric Schwitzgebel)[1] “[…] (có ảnh hưởng lớn đối với các nhà tâm lý học và bác sĩ tâm thần), ảo tưởng là trạng thái của niềm tin – chẩn đoán này là một tính chất quan trọng của ảo tưởng, khi mà nó có thể cấu thành hành động và chắc chắn có thể ghi nhận được; do đó,...

Hình tượng thị giác trong nghệ thuật, Nhân học và các khoa học khác – P2

Lấy trực tiếp tác phẩm đang sáng tác trong dự án nghệ thuật ‘Niềm tin không điều kiện’, khảo sát về niềm tin của con người cùng lúc vào y học hiện đại lẫn đấng siêu nhiên siêu hình trong quá trình chữa bệnh, phần trình bày của hai nghệ sĩ Trương Công Tùng và Phan Thảo Nguyên sẽ cho thấy các hình tượng trong xã hội, tín ngưỡng, khoa học, ngôn ngữ được biến thể ra sao trong hình thái tác phẩm nghệ thuật. Công Tùng đã theo dõi...