Những màn vũ đạo bị gián đoạn

‘Những màn vũ đạo bị gián đoạn’ trình bày quan điểm của tám nghệ sĩ đương đại mà các tác phẩm nghệ thuật của họ đan xen nhận thức thay thế về nền tảng phức tạp của thực dân với một sự đánh giá lại các ý tưởng của hành vi tập thể, các hệ thống của giai cấp, và sự đổ nát của tư tưởng ý thức hệ. Triển lãm này thách thức mối quan hệ giữa Việt Nam và giai đoạn ‘toàn cầu’, minh họa một cộng đồng...

Jun Nguyen-Hatsushiba

Jun Nguyen-Hatsushiba là một nghệ sỹ, được đại diện bởi  Mizuma Gallery, Tokyo, Nhật Bản và Lehmann Maupin, New York, Mỹ....

Phòng Thí Nghiệm Sàn Art Mở Rộng : Ngày 2

Ngày nay, giám tuyển quốc tế, người viết và nhà sưu tập đang hướng đến Đông Nam Á với sự quan tâm đặc biệt. Tại Việt Nam, cộng đồng nghệ thuật chúng ta có chuẩn bị cho sự lưu tâm này? Để nhận biết, để chuẩn bị, chúng ta cần làm những gì và tại sao? ‘ San Art Laboratory Chuyên sâu’ là một chuỗi các cuộc nói chuyện về vấn đề này, khởi động bởi các diễn giả đặc biệt Tại sao lại quan trọng khi hiểu mối liên...

Sàn Art Laboratory chuyên sâu

Ngày nay, giám tuyển quốc tế, người viết và nhà sưu tập đang hướng đến Đông Nam Á với sự quan tâm đặc biệt. Tại Việt Nam, cộng đồng nghệ thuật chúng ta có chuẩn bị cho sự lưu tâm này?  Để nhận biết,  để chuẩn bị, chúng ta cần làm những gì và tại sao? ‘San Art Laboratory chuyên sâu’ là một chuỗi các cuộc nói chuyện, khởi động bởi các diễn giả đặc biệt....

Cứu Sàn Art

Sàn Art là một nguyên nhân chính đáng để nhận đuợc sự giúp đỡ của quí vị, để hỗ trợ cộng đồng mỹ thuật địa phương Ngày 18 tháng 9 lúc 18h, Sàn Art sẽ tổ chức buổi tiếp tân gây quỹ.  Triển lãm được tổ chức từ 04/09 đến 27/09. Thành lập vào tháng 10 năm 2007, Sàn Art là không gian duy nhất được điều hành bởi các nghệ sĩ tại Việt Nam, để giới thiệu tác phẩm của các nghệ sĩ trong và ngoài nước theo các...