Johanna Calle

Johanna Calle sinh năm 1965 tại Bogota, nơi cô hiện sống và làm việc. Calle có bằng Thạc sĩ Mỹ thuật từ trường Nghệ thuật Chelsea, Luân Đôn, năm 1993 và bằng Cử nhân Nghiên cứu Nghệ thuật, Đại học Los Andes, Bogota, Colombia, 1989. Các triển lãm gần đây bao gồm ‘Tác phẩm Mới của Johanna Calle’, Marilia Radzuk Gallery, Sao Paolo, Brazin, 2012; ‘Dấu hiệu’, Casas Reigner Gallery, Bogota, Colombia, 2011; ‘Chìm lặn: Một tranh vẽ tiếp cận sự Nam tính’, Bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Latinh, Long...

Lục giác không đều: Johanna Calle

Johanna Calle mặc dù được đào tạo vẽ sơn dầu, nhưng đã thử nghiệm với rất nhiều phương thức để hiểu về hội họa, sử dụng phương tiện và kỹ thuật đa dạng như khâu và đan móc trên bố, đốt hoặc đục khắc gỗ, uốn kẽm, đánh máy chữ trên giấy, hoặc sử dụng chữ viết như nét kẻ. Các tác phẩm của cô thường có những ngụ ý sâu sắc về tâm lý và thường ám chỉ đến những bất công và bạo lực xã hội. Trong những...

Sàn Art Laboratory Phiên 1 : Mở Cửa Xưởng & Johanna Calle

Các nghệ sĩ Tuấn Mami , Nguyễn Thị Thanh Mai và Trương Công Tùng sẽ mở cửa xưởng làm việc của họ, giới thiệu các tác phẩm đang sáng tác. Mỗi kỳ ‘mở cửa xưởng’ là mỗi cơ hội để chúng ta thấy nghệ sĩ suy nghĩ và làm việc thế nào, đến và trò chuyện với họ, thảo luận và chia sẻ ý tưởng! Đây là lần Mở cửa xưởng cuối cùng cho đợt nghệ sĩ lưu trú này, trước khi họ có một cuộc triển lãm nhóm tại...