AAA thư viện di động – Sách dong buồm : Trương Công Tùng & Jaffa Lam

Nghệ sĩ Trương Công Tùng và nghệ sĩ người Trung Quốc Jaffa Lam sẽ chia sẽ những thực hành mỹ thuật của họ. Trương Công Tùng hiện đang sống và làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh sẽ chia sẽ về quá trình biên tập lại sách và biến nó thành các tác phẩm điêu khắc. Jaffa Lam hiện đang sống và làm việc tại Hồng Kông. Những dự án của chị đề cập về các chủ đề lịch sử, xã hội và văn hoá hoặc những vấn đề đô...

Biên tập mở: Thư viện lưu động AAA

Biên tập Mở mang đến tuyển tập chất liệu từ bộ sưu tập của Asia Art Archive đến nhiều thành phố khác nhau ở châu Á, mời mọi người đến đọc và tương tác một cách phi truyền thống. Asia Art Archive (AAA) là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên lưu giữ tư liệu về lịch sử nghệ thuật đương đại ở châu Á trong bối cảnh quốc tế. Khoảng 180 tài liệu – bao gồm chuyên khảo, catalogue triển lãm, sách tham khảo và tạp chí, đa số...