Hap Tivey

Hap Tivey (sinh năm 1947 tại Portland, Oregon, USA) đã bắt đầu tạo các sắp đặt ánh sáng và điêu khắc vào cuối những năm 60 tại Los Angeles. Hơn ba mươi năm, tác phẩm của Tivey đã khám phá các hiện tượng của ánh sáng. Trong sắp đặt, tranh, điêu khắc và máy chiếu, ông đã theo đuổi từ những trải nghiệm vững chắc về ánh sáng cũng như mối quan hệ mật thiết giữa cảm xúc và lý thuyết khi nó được áp dụng trong điều kiện sống....

Những mảnh ánh sáng – 2000 bức tranh xe hơi

‘2000 bức tranh xe hơi’ là tên một tác phẩm nghệ thuật của Hap Tivey sử dụng nhiều ý tưởng từ ánh sáng. Đó là tác phẩm sắp đặt sẽ thắp sáng toàn bộ không gian của Sàn Art. Khi là một người thưởng lãm, bạn sẽ bước vào trong không gian tối nơi mà ánh sáng của hình ảnh chiếu được chiếu từ phiá cuối phòng vào trong tác phẩm điêu khắc được tạo bằng chất liệu cao su. Người xem sẽ có thể thấy 2 hình ảnh khác...