Dewey Ambrosino

Dewey Ambrosino (sn. 1967, Chicago, USA) sống và làm việc tại Los Angeles, Mỹ. Anh nhận bằng Cử nhân nghệ thuật Điêu khắc và cử nhân Thiết kế Công nghiệp tại Đại học Illinois, Chicago năm 1991 và Thạc sĩ Mỹ thuật ngành Nghệ thuật từ Viện Nghệ thuật California năm 1994. Các thực hành nghệ thuật của Ambrosino khảo nghiệm mối liên hệ giữa hiện tượng mỹ học và điều phối văn hóa thông qua một loạt các phương tiện khác nhau....

Triển lãm 2 người: Tam Van Tran và Dewey Ambrosino

‘Tam Van Tran và Dewey Ambrosino’ khám phá thế giới của âm thanh và bề mặt. Các nghệ sĩ phát biểu rằng ‘Chính lỗ tai tạo ra bóng tối, chẳng phải con mắt. Chúng ta chẳng thể thấy những gì trong quả trái cây tuy nhiên chúng ta biết qua các giác quan và những kiến thức văn hóa mà những nội dung của nó mang đến lợi ích, những trao đổi và một dạng nguồn sống’. Trong triển lãm này, dưa hấu được xẻ banh ra, phần thịt của...