Đào Tùng

Đào Tùng (sn.1982, HCMC, Việt Nam). Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, Đào Tùng bắt đầu sáng tác là nghệ sĩ âm thanh và soạn nhạc. Anh đã cộng tác làm việc với nhiếu chương trình biểu diễn đương đại với các nghệ sĩ Việt Nam, Hàn Quốc và Mỹ. Hiện anh đang thử nghiệm với âm thanh, sắp đặt và video....

Xin Chào Chàng Trai Trẻ

quá khứ – hiện tại liên nối – lạc lõng con kiến – cành đa con kiến – cành đào 1970 – 2015 Kent State – Tp. Hồ Chí Minh kem – sữa đặc thành phố bonsai – những bông hoa Xin Chào Chàng Trai Trẻ là một câu chuyện tổng hợp được gầy dựng từ những mảnh ghép dữ kiện và cảm nhận. tương tự như cách mà thiên nhiên và cả con người đã tạo ra ảnh hưởng cho nhau, các nghệ sĩ liên kết những câu chuyện...