Biểu tượng và tín hiệu từ ngoại vi: TP.HCM và Medellin

Hai thành phố, với những vấn đề xã hội tương tự nhau, phản chiếu nhau tại những giao điểm nhất định. Hai thành phố đang chữa lành vết thương sau một lịch sử đầy xung đột chính trị. Một (thành phố) cấm đoán thông tin như một cách bảo vệ, thành phố kia lại phổ biến thông tin, cũng là cách để bảo vệ. Một dự án đang tiến hành… Chúng tôi đã đi khắp các con đường gần như mỗi ngày kể từ khi đặt chân đến Medellin, những...