Curator nói chuyện: Agung Hujatnikajennong & Arlette Quynh-Anh Tran

2h – 3h chiều: Phòng thí nghiệm Sàn Art – Sàn Art Laboratory giúp gì cho nghệ sĩ?  Phòng thí nghiệm Sàn Art không phải là một chương trình cư trú đơn thuần, trong đó, các nghệ sĩ sẽ ‘va đập, thử thách và phản biện’ liên tục với các luồng ý tưởng sáng tạo và nhận thức khác nhau từ talking partner (người hậu thuẫn tư vấn), curator, các nghệ sĩ đồng môn và nghệ sĩ thành danh khác, không chỉ ở Sài Gòn mà còn đến từ nhiều...

Arlette Quỳnh-Anh Trần

Arlette Quỳnh-Anh Trần sinh ra ở Đức, và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Từ năm 2006 đến năm 2007, cô làm trợ lý cho 2 curator / nghệ sĩ nổi bật là Rirkrit Tiravanija và Gridthiya Gaweewong trong dự án Sài Gòn Thành phố Mở  – nỗ lực đầu tiên tổ chức một cuộc triển lãm quy mô lớn về nghệ thuật đương đại tại Việt Nam. Sau một thời gian đóng góp thường xuyên ở lĩnh vực quản lý / tổ chức trong nhiều...

Cú pháp và ngữ âm

Cú pháp & Ngữ âm Có những từ tiếng Việt gần như không thể dịch ra tiếng Anh. Nó giống như những vật liệu và phương pháp sáng tạo chỉ dành riêng cho Việt Nam. Có những hình ảnh cho phép bạn tưởng tượng ra cách con người suy nghĩ về thế giới xung quanh. “Dã chiến” là một hình ảnh như thế. Từ điển Mỹ thì nói rằng từ đó có nghĩa là “trận chiến trên cánh đồng hoang”. Nhưng chúng tôi biết rằng ý nghĩa của nó còn...