A READING BY RENOWN INTERNATIONAL WRITER AND POET, lê thị diễm thuý


lê thị diễm thúy was born in Phan Thiet, Southern Vietnam. She and her father left Vietnam in 1978, by boat, eventually settling in Southern California. lê currently resides in Western Massachusetts. lê thị diễm thúy was born in 1972, a year that is remembered in its totality as “the red fiery summer”, a time of fierce attacks from the north that resulted in fires that scorched the countryside.

lê is a writer and solo performance artist and her works, “Red Fiery Summer” (Mua He Do Lua), and “The bodies between us” have been presented at, among other venues, the Whitney Museum of American Art, USA; the International Women Playwright’s Festival in Galway, Ireland, and the Vineyard Theater in New York City.

Her prose and poetry have appeared in The Massachusetts Review, Harper's Magazine, Muae and The Best American Essays as well as in the anthologies Killing the Buddha: A Heretic’s Bible, The Very Inside, Half & Half, and Watermark.

She has been awarded residencies from the Headlands Center For The Arts, the GAEA Foundation, and the Lannan Foundation and is the recipient of fellowships from the Guggenheim Foundation and the Radcliffe Institute For Advanced Study. A 2008 United States Artists Ford Fellow in Literature, she is currently at work on her second novel.

Viet Lê is an independent curator and artist. Lê is a Senior Research Fellow, Center for Khmer Studies; Ph.D. candidate, University of Southern California. He is currently based in Phnom Penh, Cambodia.

The Diasporic Vietnamese Artists Network (DVAN)

DVAN’s aim is to promote artists from the Vietnamese Diaspora whose work in literature, visual art, film and performance art enriches our communities and strengthens ties between Vietnamese across the globe. We undertake to support this body of work through cultural events, exhibits and publications that explore connections between art and society.

DVAN is international in scope. It provides resources and promotes the work of Vietnamese artists in the United States, France, Canada and Australia, as these countries host the largest Vietnamese communities overseas. It also supports artists who have returned to Viet Nam and produce from that location. www.dvanonline.org

Lê Thị Diễm Thúy sinh ra tại Phan Thiết, Việt Nam. Chị và cha của mình rời khỏi Việt Nam bằng đường biển năm 1978 và định cư tại miền Nam California. Hiện nay Lê sống ở miền Tây tiểu bang Massachusetts. Lê Thị Diễm Thúy sinh năm 1972, một năm được nhớ đến như là “mùa hè đỏ lửa”, một thời điểm mà những cuộc tấn công khốc liệt từ phía Bắc đã tạo nên những trận cháy thiêu đốt các vùng quê.

Lê là một nhà văn và cũng là nghệ sĩ trình diễn cá nhân. Các tác phẩm của chị như là “Red Fiery Summer” (Mùa Hè Đỏ Lửa) và “The bodies between us” (Những Thân thể Giữa Chúng Ta) đã được trình bày tại Whitney Museum of American Art (Viện Bảo Tàng Whitney của Mỹ Thuật Hoa Kỳ), Mỹ; the International Women Playwright’s Festival (Liên hoan của những nhà viết kịch phụ nữ quốc tế) tại Galway, Ireland; và Vineyard Theater (Nhà hát Vineyard) tại New York.

Những tác phẩm văn và thơ của chị từng xuất hiện trên những tạp chí như: The Massachusetts Review, Harper's Magazine, Muae and The Best American Essays cũng như trong những hợp tuyển có tên gọi Killing the Buddha: A Heretic’s Bible (Giết Phật: Quyển Kinh Thánh Của Kẻ Dị Giáo), The Very Inside (Sâu Bên Trong), Half & Half (Nửa và Nửa), and Watermark (Thuỷ Ấn).

Chị từng là nghệ sĩ cư trú tại Headlands Center For The Arts (Trung Tâm Nghệ Thuật Headlands), GAEA Foundation (Quỹ GAEA) và Lanna Foundation (Quỹ Lanna). Chị cũng từng được nhận học bổng của Guggenheim Foundation (Quỹ Guggenheim) và Radcliffe Institute For Advanced Study (viện Cao Học Radcliffe), 2008 United States Artists Ford Fellow in Literature (học bổng văn chương Ford cho nghệ sĩ Mỹ). Hiện tại chị đang viết cuốn tiểu thuyết thứ hai của mình.

Việt Lê là nghệ sĩ và curator độc lập. Lê cũng là nhà nghiên cứu tại Center for Khmer Studies (Trung Tâm Nghiên Cứu Khơ Me) và đang học để hoàn tất bằng tiến sĩ tại University of Southern California (trường Đại Học Miền Nam California.) Hiện nay anh đang sống tại Nông Pênh, Campuchia.

The Diasporic Vietnamese Artists Network (DVAN)

Mục tiêu của DVAN là khuyến khích ủng hộ các nghệ sĩ Việt kiều làm việc trong ngành nghệ thuật thị giác, phim và nghệ thuật trình diễn, những người đóng góp cho cộng đồng và tăng cường mối quan hệ của người Việt trên toàn thế giới. Chúng tôi cố gắng hỗ trợ công việc này qua những chương trình văn hóa, triển lãm và xuất bản sách báo để khảo sát những liên quan giữa nghệ thuật và xã hội.

DVAN là một tổ chức có phạm vi quốc tế. Chúng tôi cung cấp phương tiện và ủng hộ tác phẩm của các nghệ sĩ Việt Nam tại Mỹ, Pháp, Canada và Úc, là những đất nước có số lượng Việt kiều sinh sống nhiều nhất. DVAN đồng thời cũng hỗ trợ những nghệ sĩ quay về Việt Nam và sáng tác tại đây. www.dvanonline.org

Photo Gallery: