ARTIST TALK
by Tomas Vu-Daniel and Phong Bui
Organized by San Art
In collaboration with Galerie Quynh

When: Saturday, 14 May
Time: 3pm
Where: Galerie Quynh, 65 De Tham Street, District 1, HCMC
Translation from English to Vietnamese will be provided thanks to Lena Bui.

Tomas will discuss his work in his solo exhibition 'Flat Lands' (on view at Galerie Quynh opening Thursday May 12), while also discussing his broader practice as artist and teacher.

Phong will discuss his project 'To Ho Chi Minh City with Love: A Social Sculpture' (open at San Art from Friday May 20), while also sharing ideas and strategies behind his diverse and prolific practice.

.....

Tomas Vu-Daniel is a painter and a printmaker. He is currently a LeRoy Neiman Associate Professor of Visual Arts at Colombia University, New York, USA. Vu-Daniel's award-winning work has appeared in Australia, Austria, Italy, Japan, Mexico, Morocco and across the United States. Vu-Daniel was born in Saigon and currently lives and works in New York.

Phong Bui is an artist, writer and independent curator. Phong's art plays with ideas of space, both physical and textual, often challenging how we choose to interact with principles of perspective. As a visual artist, his numerous installations have won the Award in Art from the American Academy of Arts and Letters and the Eric Isenbeurger Annual Prize for Installation from the National Academy Museum. Between 2007-2009 he was curatorial advisor at P.S.1 Contemporary Art Center/Museum of Modern Art, New York. He is also co-founder, editor and publisher of the monthly publication 'The Brooklyn Rail. Phong was born in Hue and currently lives and works in New York.

....

'Flat Lands' by Tomas Vu-Daniel and 'To Ho Chi Minh City with Love: A Social Sculpture' by Phong Bui forms part of 'Platform Vietnam' - a series of exhibitions organized by San Art, curated by Zoe Butt, with the support of the Asian Cultural Council, NYC.

For further information, please contact: zoe@san-art.org

Buổi Nói Chuyện
Của Tomas Vu-Daniel và Phong Bui
Tổ chức bởi Sàn Art, kết hợp với Galerie Quynh

Thời điểm: 3h chiều
Thứ 7 ngày 14 / 5 / 2011
Địa điểm: Galerie Quynh, 65 Đề Thám, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Buổi nói chuyện sẽ được trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Tomas sẽ nói chuyện về các tác phẩm của anh trong triển lãm cá nhân ‘Miền Đất Phẳng’ (khai mạc tại Galerie Quynh Thứ 5 ngày 12 tháng 5), và về công việc sáng tác rộng hơn của anh ở địa vị nghệ sỹ và thầy giáo.


Phong sẽ nói về dự án của mình ‘Thân gửi TP. Hồ Chí Minh: một tác phẩm Social Sculpture’ (khai mạc tại Sàn Art Thứ 5 ngày 20 tháng 5), ngoài ra anh sẽ nói thêm về những ý tưởng và chiến lược đằng sau quá trình làm việc cực kỳ phong phú và đa dạng của mình.


.....

Tomas Vu-Daniel là họa sỹ và nghệ sỹ đồ họa in ấn. Hiện anh là giáo sư chức danh LeRoy Neiman, của khoa Mỹ Thuật Thị Giác Đại Học Columbia, New York, Mỹ. Những tác phẩm đoạt giải của Vu-Daniel đã được triển lãm ở Úc, Áo, Ý, Nhật, Mexico, Morocco và khắp nước Mỹ. Vu-Daniel sinh ra tại Sài Gòn, hiện anh sống và làm việc tại New York.

Phong Bùi là nghệ sỹ, nhà văn và curator độc lập. Tác phẩm của Phong khám phá khái niệm về không gian, cả về mặt vật thể lẫn ngữ thể, để rồi thách thức cách chúng ta chọn lựa phương thức tương tác với những định luật xa gần. Ở địa vị người nghệ sỹ, anh đã đoạt Giải Thưởng về Mỹ Thuật của Học Viện Văn Chương và Nghệ Thuật Mỹ, và giải thưởng hàng năm Eric Isenbeurger cho tác phẩm sắp đặt của Bảo Tàng Hàn Lâm Quốc Gia, Mỹ. Trong khoảng thời gian 2007-2009 anh là curator cố vấn cho Bảo Tàng Mỹ Thuật Đương Đại P.S.1/ thuộc Bảo Tàng Mỹ Thuật Hiện Đại MoMA, New York. Anh cũng là người đồng sáng lập, biên tập viên và nhà sản xuất nguyệt san ‘The Brooklyn Rail’. Phong sinh ra tại Huế, hiện anh sống và làm việc tại New York.

......

‘Miền Đất Phẳng’ của Tomas Vu-Daniel và ‘Thân gửi TP. Hồ Chí Minh: một tác phẩm Social Sculpture’ của Phong Bùi là một phần của ‘Sàn Việt Nam’ – một loạt triển lãm tổ chức bởi Sàn Art, do Zoe Butt curate, và với sự hỗ trợ của Asian Cultural Council, TP. New York.

Để có thêm thông tin, xin liên hệ: zoe@san-art.org