Open Academy 2010

At San Art
Date: November 20, 2010
Screening "Maria Vedder” / Chiếu phim ''Maria Vedder”
7pm
Date: November 21, 2010
Discussion and Performance with artist Nezaket Ekici / Nói chuyện và trình diễn với nghệ sĩ Nezaket Ekici
5pm

Maria Vedder is media artist and professor at the Universität der Künste Berlin. She lives and works in Berlin. She studied photography, theater, film and television studies and has worked since the 70’s as video artist and photographer. Her artistic practice has from the beginning included study trips and lecture tours in Asia. Guest professorship at the Fachhochschule Düsseldorf and the Hochschule für Künste Bremen followed. In the 80’s, together with Bettina Gruber, she produced books about video and collaborative video films. In 1991 she took the position of Professor for Media Art at the Universität der Künste Berlin. Her works are in collections worldwide. (from Wikipedia, der freien Enzyklopädie)

www.mariavedder.de

Ho Chi Minh City:
Screening „Young Video Art from Berlin University of the Arts“
18.11.2010, 3pm
University of Fine Arts HCMC Screening

''40 years video art.de“
19.11.2010 - 3pm
University of Fine Arts HCMC

Screening „Maria Vedder”
Samstag 20.11.2010, 7pm
SAN-ART, 3 Me Linh, Dist Binh Thanh, Ho Chi Minh City

Ha Noi:
Workshop Video art
9. – 12.11.2010
University of Fine Arts Hanoi

Screening „Young Video Art from Berlin University of the Arts“
10.11.2010, 14h
University of Fine Arts Hanoi

Screening „40 years video art.de“
14.11.2010, 17h Goethe-Institut Ha Noi

___

Nezaket Ekici was born in 1970 in Turkey and has lived in Germany since the age of three. She dedicated herself to art very early on and is now an internationally sought-after performance artist. Her own body is the center of her work and builds a dynamic connection with the audience. The question of one’s own identity, the skeptical confrontation with role models and conventions which define the female body, which submit to ethnic and political ideas, is thus from the very beginning a central theme in her work.

(Dr. Andrea Jahn, Curator, Kunstverein Friedrichshafen)

www.ekici-art.de

Ho Chi Minh City:
Workshop Performance Art
22.-25.11.2010
University of Fine Arts HCMC

Discussion and Performance
21.11.2010, 5pm
SAN-ART, 3 Me Linh, Dist Binh Thanh, Ho Chi Minh City

Ha Noi:
Workshop Performance Art
16.11. – 19.11. 2010
từ 10h 18h Goethe-Institut Ha Noi

Hue:
Workshop Performance Art
8.-11.11.2010
University of Fine Arts Hue


...

INTRODUCTION

From
08 November to 10 December 2010
in
Hanoi, Hue and Ho Chi Minh City
as part of
Germany in Vietnam 2010:
workshops, screenings, performances, concerts, actions, lectures and discussions.

10 artists and musicians from Berlin working in collaboration with Vietnamese artists and musicians construct in various locations cooperative creative work, research and communication. The project is supported by the willingness of the participants to share specific personal experiences and through exchange to allow new ones to take place. Emphasis is on new media, performance art, concept art and designing spaces. The relevance of shared artistic practice in view of questions of a global and social future remain in the foreground.

OPEN ACADEMY wishes to encourage a dialogue in which the different cultural-political situations are not ignored, so that a sustainable exchange between the artists of Vietnam and Berlin can occur.

All events are supported by the Goethe Institut Hanoi and the Senat Berlin – Cultural Affairs.

The project is also supported by the Vietnam University of Fine Arts (Hanoi), the University of Fine Arts (Hue), the University of Fine Arts in HCMC, the artist-run space Nha San Duc (Hanoi), San Art (HCMC), ), NSAF (Hue) as well as HTX-La Cooperative or DocLab Hanoi.

The dates and times of the individual events are available in the program broschure or from Goethe Institut Hanoi.

Please click here to download Open Academy Program details.


Maria Vedder là nghệ sĩ truyền thông và giảng viên Trường Đại học Nghệ thuật Berlin. Chị sống và làm việc tại Berlin. Chị đã theo học các ngành khoa học về nhiếp ảnh, sân khấu, điện ảnh và truyền hình và khoa học xã hội. Bắt đầu từ những năm 1970 chị đã hoạt động nghệ thuật video và nhiếp ảnh. Ngay từ những ngày đầu, hoạt động sáng tác của chị được thực hiện kèm theo những chuyến đi nghiên cứu dài ngày và hội thảo tại châu Á. Sau đó, chị được mời là giảng viên thỉnh giảng của Trường đại học Duesseldorf và sau đó là Đại học Mỹ thuật Bremen. Trong những năm 1980, chị làm sách về video cùng với Bettina Gruber, đồng thời cùng nhau sáng tác video. Năm 1991, chị đảm nhận vị trí Giảng viên Nghệ thuật truyền thông tại Trường Đại học Nghệ thuật Berlin. Tác phẩm của chị có mặt trong các bộ sưu tập trên toàn thế giới.

www.mariavedder.de

Tại TP. Hồ Chí Minh:
Chiếu phim "Nghệ thuật video trẻ từ Trường Đại học Mỹ thuật Berlin”
18.11.2010, 15h
Tại Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Chiếu phim “40 năm videoart.de
19.11.2010 - 15h
Tại Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Chiếu phim ''Maria Vedder”
20.11.2010, 19h
Tại SAN-ART, 3 Mê Linh, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Tại Hà Nội:
Workshop về nghệ thuật video
9. – 12.11.2010
Tại Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội

Chiếu phim Nghệ thuật video trẻ từ Trường Đại học Mỹ thuật Berlin” Arts“
10.11.2010, 14h
Tại Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội

Chiếu phim “40 năm videoart.de" 14.11.2010, 17h Tại Viện Goethe Hà Nội

___

Nezaket Ekici sinh năm 1970 tại Thổ Nhĩ Kì và từ năm ba tuổi đã sống tại Đức. Ngay từ khi rất nhỏ chị đã có thiên hướng Mỹ thuật và nay đã là một nghệ sĩ trình diễn rất đắt sô trên trường quốc tế. Trong các tác phẩm này, thân thể của chị là trung tâm và từ đó tạo ra một liên hệ sống động với khán giả. Vì vậy, ngay từ đầu, vấn đề đặc trưng riêng, việc tranh luận với các hình mẫu và quy tắc đã được khẳng định trong thân hình rất nữ tính của chị, chấp nhận những quan niệm chính trị và dân tộc là tâm điểm đề tài trong các tác phẩm của chị. (Dr. Andrea Jahn, Curator, Kunstverein Friedrichshafen)


www.ekici-art.de

Tại TP. Hồ Chí Minh:
Workshop về nghệ thuật trình diễn
22.-25.11.2010
Tại Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Nói chuyện và trình diễn
21.11.2010, 17h
Tại SAN-ART, 3 Mê Linh, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Tại Hà Nội:
Workshop về nghệ thuật trình diễn
16.11. – 19.11. 2010, từ 10h-18h
Trình diễn
19.11.2010, 18h30
Tại Viện Goethe Hà Nội

Tại Huế:
Workshop về nghệ thuật trình diễn
8.-11.11.2010
Tại Trường Đại học Mỹ thuật Huế

...

GIỚI THIỆU:

Trong khuôn khổ Năm Đức ở Việt Nam 2010, Viện Goethe sẽ tổ chức chuỗi hoạt động nghệ thuật của dự án Open Academy 2010 (Học viện Mở 2010) gồm loạt workshop, chiếu phim, trình diễn, hòa nhạc, sắp đặt, thuyết trình và giao lưu nghệ sĩ Đức-Việt tại Hà Nội, Huế và TP HCM từ 8.11. đến 10.12.2010.

10 nghệ sĩ tạo hình và nhạc công Berlin cùng với các nghệ sĩ và nhạc công Việt Nam tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau những hoạt động nghệ thuật sáng tạo, những nghiên cứu và giao tiếp. Mục đích của dự án là chia sẻ kinh nghiệm riêng, hiểu biết và trao đổi với nhau những kiến thức mới nảy sinh trong quá trình hợp tác trên cơ sở tự nguyện. Trọng tâm của những hoạt động này là các phương tiện truyền thông mới, nghệ thuật trình diễn, phác thảo nghệ thuật và tổ chức không gian. Vấn đề được quan tâm hàng đầu trong hoạt động hợp tác nghệ thuật này là những đề tài về tương lai xã hội và toàn cầu.

OPEN ACADEMY muốn khuyến khích đối thoại, trong đó không loại trừ hoàn cảnh chính sách văn hóa và thường xuyên trao đổi giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Berlin.

Toàn bộ các hoạt động trong dự án này được Viện Goethe Hà Nội và Bộ văn hóa Berlin tài trợ.

Dự án này còn được hỗ trợ bởi: trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), Trường Đại học nghệ thuật Huế, Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Các cơ sở nghệ thuật như Nhà Sàn Đức, (Hà Nội), San Art (TP. Hồ Chí Minh), NSAF (Huế), HTX-La Cooperative và Doclab Hà Nội.

Download chi tiết chương trình "Học Viện Mở" tại đây