EUNGIE JOO (Curator/writer, New Museum, New York)


EUNGIE JOO (CURATOR/WRITER, NEW MUSEUM, NEW YORK) TO SHARE KNOWLEDGE AND EXPERIENCE OF WORKING WITH INTERNATIONAL ARTISTS OF INFLUENCE

Please join us on Thursday June 3 at 6pm, for the rare opportunity to hear acclaimed curator, Eungie Joo, speak about her research, projects and artists of influence. Widely traveled, and having met and worked with a large number of established artists from across the globe, this is a chance to hear a respected thinker share her views on international contemporary art.
Eungie Joo is currently Keith Haring Director and Curator of Education and Public Programs at the New Museum, New York. She was the commissioner of the Korean Pavilion for the International Art Exhibition of the 53rd Venice Biennale and currently curator of the forthcoming exhibition ‘The Generational’, opening Spring 2012.

….

Thursday, June 3, 2010 at San Art from 6pm (6.30pm start)
3 Me Linh, Binh Thanh District, HCMC
Discussion will be held in Vietnamese and English.
FREE EVENT | www.san-art.org
For further information, please contact San Art: art@san-art.org | PHONE +84 83 8400 898

……

Eungie Joo is currently Keith Haring Director and Curator of Education and Public Programs at the New Museum, New York. She was previously director and curator at the Gallery at REDCAT (the Roy and Edna Disney/CalArts Theater), Los Angeles. Her recent curatorial projects include An Offering: Public Resource (2009); Museum as Hub: Six Degrees (2008); Unknown Forces: Apichatpong Weerasethakul (2007); Damián Ortega: The Beetle Trilogy and Other Works (2005-6); Kara E. Walker’s Song of the South (2005); and Taro Shinoda: Buried Treasure (2004). Joo was a visiting artist in the School of Art at CalArts (2003) and continued to teach there during her tenure at REDCAT. Joo was co-founder of Six Months: Crenshaw (2003) a temporary site for conversation, exhibition, performance, and collectivity through dialogue and critique. She has contributed to exhibition catalogues on Edgar Arceneaux, Mark Bradford, Barry McGee, Sora Kim, Rigo 23, Lorna Simpson, Kara Walker, and Yin Xiuzhen among others. Joo received her doctorate in Ethnic Studies at the University of California at Berkeley. Joo is a recipient of the Walter Hopps Award for Curatorial Achievement (2007). She was the commissioner of the Korean Pavilion for the International Art Exhibition of the 53rd Venice Biennale and currently curator of the forthcoming exhibition ‘The Generational’, opening Spring 2012.

CURATOR/ NHÀ VĂN ĐẾN TỪ THE NEW MUSEUM, NEW YORK ) SẼ CHIA SẺ NHỮNG HIỂU BIẾT VÀ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VỚI NHỮNG NGHỆ SĨ QUỐC TẾ CÓ ẢNH HƯỞNG

Thân mời các bạn đến với buổi nói chuyện vào Thứ Năm, ngày 3 tháng 6 lúc 6h tối, đây cũng là cơ hội để chúng ta có thể nghe Curator Eungie Joo nói về những nghiên cứu của cô, các dự án và các nghệ sĩ có ảnh hưởng. Đã đi rất nhiều nơi và đã gặp và làm việc với rất nhiều các nghệ sĩ ở khắp nơi trên thế giới, đây là cơ hội được nghe một người am hiểu đáng kính chia sẽ tầm nhìn của mình về mỹ thuật quốc tế đương đại.

Eungie Joo hiện đang là giám đốc của Keith Haring, curator của chương trình công cộng và giáo dục tại The New Museum, New York. Cô là người được ủy nhiệm của Pavilion Hàn Quốc cho triển lãm mỹ thuật quốc tế là thứ 53 của Biennale Venice và hiện tại đang là curator cho triển lãm sắp tới ‘The Generational’ khai mạc vào mùa Xuân năm 2012.

….

6h tối, thứ Năm, ngày 3 tháng 6 tại Sàn Art (Buổi nói chuyện sẽ bắt đầu lúc 6:30h tối)
3 Mê Linh, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Thảo luận bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh.
Chương trình miễn phí | www.san-art.org
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ với Sàn Art tại: art@san-art.org hoặc 3840 0898

……

Eungie Joo hiện đang là giám đốc của Keith Haring và Curator về chương trình công cộng và giáo dục của Viện Bảo tàng mới, New York. Trước đây cô từng là giám đốc và curator tại phòng tranh ở REDCAT(the Roy and Edna Disney/CalArts Theater), Los Angeles. Gần đây cô làm giám tuyển cho rất nhiều dự án bao gồm: An Offering: Public Resource – [Lời đề nghị: Tài Nguyên Chung] (2009); Museum as Hub: Six Degrees[Bảo tàng là tâm điểm: Mức độ 6] (2008); Unknown Forces: Apichatpong Weerasethakul[Những Quyền Lực Không Tên: Apichatpong Weerasethakul] (2007); Damián Ortega: The Beetle Trilogy and Other Works[Damián Ortega: Beetle Trilogy và Các Tác Phẩm Khác] (2005-6); Kara E. Walker’s Song of the South[Bài Hát về Miền Nam của Kara E. Walker] (2005); và Taro Shinoda: Buried Treasure[Taro Shinoda: Báu Vật Bị Chôn Vùi] (2004). Joo đã tiếp tục tới thăm các nghệ sĩ tại ở Trường Mỹ Thuật tại CalArts (2003) và tiếp tục dạy ở đó trong thời gian cô làm việc tại REDCAT. Joo là đồng sáng lập của Six Months: Crenshaw[6 tháng: Crenshaw] (2003) là nơi dành cho hội thoại, triển lãm, trình diễn và nhóm họp thông qua các đối thoại và phê bình. Cô cũng đã giới thiệu các catalog triển lãm của Edgar Arceneaux, Mark Bradford, Barry McGee, Sora Kim, Rigo 23, Lorna Simpson, Kara Walker, và Yin Xiuzhen cùng các nghệ sĩ khác. Joo nhận học vị tiến sĩ về Dân Tộc Học tại Trường đại học California, Berkeley. Joo cũng nhận được giải thưởng Walter Hopps về những thành quả cống hiến [the Walter Hopps Award for Curatorial Achievement] (2007). Cô là người được ủy nhiệm của Pavilion Hàn Quốc cho triển lãm mỹ thuật quốc tế là thứ 53 của Biennale Venice và hiện tại đang là curator cho triển lãm sắp tới ‘The Generational’ khai mạc vào mùa Xuân năm 2012.

Photo Gallery: