San Art is pleased to present ‘Japan – an artist’s playground’ – an informal discussion between Tokyo Wonder Site, Japan; San Art and visiting artists Meiro Koizumi (Yokohama), Yu Araki (Tokyo); Ryusuke Kido (Tokyo); Masaru Iwai (Tokyo), Khvay Samnang (Phnom Penh), Tran Minh Duc (HCMC).

…..

Time: 7pm
Date: Thursday 9 February
Venue: Galerie Quynh, 65 De Tham Street, D1, HCMC
This event is free and open to the public. Event will be held in Vietnamese and English.

With thanks to Galerie Quynh for hosting this event.

…..

‘Japan – an artist’s playground’ will be a rare opportunity to hear the experiences of artists on residency with Tokyo Wonder Site. You will hear how they have been inspired by Japan and what kind of work they subsequently created/performed. You will discover how Tokyo Wonder Site works and how this dynamic organization might offer an opportunity for you!

Guest artists will speak specifically about their involvement in the TWS ‘Aoyama: Creator-in-Residence’ program, initiated in 2006, as a venue for creative individuals from all genres and nationalities to pursue their respective work in a shared process.

In 2011, San Art and Tokyo Wonder Site initiated an exchange residency program. Ho Chi Minh City-based artist Tran Minh Duc and Yokohama-based artist Meiro Koizumi are collaborative partners in this exchange and San Art welcomes Meiro to Ho Chi Minh City for his solo show, opening at San Art on 23 February, 2012.

About Tokyo Wonder Site
Tokyo Wonder Site (TWS) is an art center dedicated to the generation and promotion of new art and culture, from the heart of Tokyo. www.tokyo-ws.org

About San Art
San Art is an independent, artist-initiated, non-profit exhibition space and reading room, dedicated to the exchange and cultivation of contemporary art, located in Ho Chi Minh City. www.san-art.org

 

 

 

Sàn Art hân hạnh giới thiệu buổi thảo luận 'Nhật Bản - một sân chơi cho nghệ sĩ' cùng Tôkyô Wonder Site Nhật Bản và Sàn Art với các nghệ sĩ Koizumi Meiro (Tôkyô), Araki Yu (Tôkyô), Kido Ryusuke (Tôkyô), Iwai Masaru (Tôkyô), Khvay Samnang (Phnôm Pênh), Trần Minh Đức (Tp. HCM).

---

Thời gian: 7g tối
Ngày: Thứ Năm 9 tháng 2 2012
Địa điểm: Phòng tranh Quỳnh, 65 Đề Thám, Quận 1, Tp. HCM Sự kiện mở cửa cho công chúng miễn phí.
Sự kiện nói tiếng tiếng Việt và tiếng Anh.

Cám ơn Phòng tranh Quỳnh đã hỗ trợ địa điểm tổ chức.

---

'Nhật Bản - một sân chơi cho nghệ sĩ' là một dịp hiếm hoi để nghe những kinh nghiệm của những nghệ sĩ đã trải qua kỳ lưu trú sáng tác với Tôkyô Wonder Site. Các bạn sẽ biết được họ đã được Nhật Bản khơi gợi cảm hứng và sau đó đã sáng tác/ trình diễn những tác phẩm như thế nào. Các bạn sẽ được biết cách Tôkyô Wonder Site hoạt động ra sao và cả những cơ hội mà tổ chức năng động này sẽ mang đến cho bạn.

Các nghệ sĩ khách mời sẽ tập trung nói đến thời gian họ đã lưu lại làm việc cùng chương trình “Tôkyô Wonder Site Aoyama: Người sáng tác lưu trú” khởi đầu từ năm 2006 như một địa điểm dành cho những ý tưởng sáng tạo trong nhiều lĩnh vực và đa dạng về quốc tịch có dịp được đào sâu những ý tưởng sáng tác trong một quy trình rất mở.

Trong năm 2011 Tôkyô Wonder Site và Sàn Art đã khởi động chương trình cộng tác làm việc. Nghệ sĩ Tp. Hồ Chí Minh Trần Minh Đức và nghệ sĩ Meiro Koizumi ngụ tại Yôkôhama đã cùng trao đổi làm việc tại Nhật Bản, và thời gian này, Koizumi Meiro sẽ lưu lại làm việc ở Việt Nam cùng với một triển lãm cá nhân khai mạc ngày 23 tháng 2 năm 2012 tại Sàn Art.

Thông tin:

Tokyo Wonder Site:
Tokyo Wonder Site (TWS) là một trung tâm nghệ thuật quảng bá cổ vũ luồng văn hóa và nghệ thuật mới, ngay tại trung tâm Tôkyô. www.tokyo-ws.org

Sàn Art
Sàn Art là không gian triển lã m và phòng đọc độc lập và phi lợi nhuận, do nghệ sĩ điều hành, hướng tới việc trao đổi và vun đắp nền nghệ thuật đương đại, đặt trụ sở tại Tp. Hồ Chí Minh. www.san-art.org.

 

Image courtesy of Tokyo Wonder Site

Tran Minh Duc shares his experiences of being on 'residency', being a part of a large organization such as Tokyo Wondersite, and his excitement at being in a big megapolis such as Tokyo [please click here to download

 

 

Trần Minh Đức sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của anh ở 'trại lưu trú sáng tác', tại một tổ chức lớn như Tokyo Wonder Site, và những phấn khích của mình ở giữa Tokyo, một siêu đô thị. [vui lòng click tại đây để download file

 

Photo gallery: