Buổi nói chuyện với nghệ sĩ Pipo Nguyen-duy / ARTIST TALK: PIPO NGUYEN-DUY
Dear friends,

Please join San Art for an artist talk by Pipo Nguyen-duy, hosted by Galerie Quynh.

Time: 7pm, Thursday, May 3rd, 2012
Venue: Galerie Quynh, 65 De Tham Street, District 1, HCMC, Vietnam

Entrance is free and open to the public. This event will be held in Vietnamese and English.

Pipo Nguyen-duy will speak about his continuing project ‘East of Eden’, which began in the summer of 2002 in the USA. Beginning as a series of large, staged, color photographs, ‘East of Eden’ questions the historical depiction of the American landscape as the Garden of Eden. Pipo will share how this project has grown over time, expanding with new narratives from the perspective of post September 11 and his frequent travels back to his country of birth since 2001. Pipo is currently based in Ho Chi Minh City courtesy of the John Simon Guggenheim Fellowship.

Pipo Nguyen-duy was born in Hue, Vietnam, and immigrated to the United States in 1975. He earned a Master of Arts in Photography, followed by a Master of Fine Arts in Photography, from the University of New Mexico at Albuquerque. He is now Professor of Art at Oberlin College.

Pipo has received many awards and grants including an En Foco Grant; a Professional Development Grant from the College Arts Association; an American Photography Institute’s National Graduate Fellowship, NYC; a fellowship from the Oregon Arts Commission in Salem, Oregon; a B. Wade and Jane B. White Fellowship in the Humanities at Oberlin College; and three Individual Artists Fellowship from the Ohio Arts Council in Columbus, Ohio. He participated as an artist-in-residence at Monet’s Garden through The Lila Wallace-Reader’s Digest Artists at Giverny Fellowship and also at the Headlands Center for the Arts in Sausalito, California. He participated in Light Work’s Artist-in-Residence program in 2004.

For further information, please contact: hello@san-art.org

Các bạn thân mến,

Mời bạn đến tham dự buổi nói chuyện của nghệ sĩ Pipo Nguyen-duy tại Galerie Quynh, do Sàn Art tổ chức.

Thời gian: 7g tối, Thứ Năm, ngày 3 tháng 5 năm 2012
Địa điểm: Galerie Quynh, 65 Đề Thám, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Vào cửa tự do. Buổi nói chuyện sẽ được thực hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Pipo Nguyen-duy sẽ nói về dự án đang tiếp diễn mang tên 'Phía Đông vườn Địa đàng' của anh được thực hiện từ mùa Hè năm 2002 tại Mỹ. Bắt đầu bằng một loạt các bức ảnh màu được dàn dựng khổ lớn, 'Phía Đông vườn Địa đàng' đặt ra những câu hỏi trên những miêu tả mang tính lịch sử của đất Mỹ giống như là Vườn Địa đàng. Pipo sẽ chia sẻ về những phát triển của dự án theo thời gian, và nó đã được mở rộng thêm như thế nào từ góc độ của hậu sự kiện 11 tháng Chín và từ những chuyến trở về quê hương thường xuyên từ năm 2001. Pipo Nguyen-duy hiện đang trú tại Tp. Hồ Chí Minh theo chương trình ‘Học bổng Nghiên cứu sinh John Simon Guggenheim.

Pipo Nguyen-duy sinh ra ở Huế, nhập cư vào Mỹ năm 1975. Có bằng Thạc sĩ Nghệ thuật Nhiếp ảnh, sau đó là bằng Thạc sĩ Mỹ thuật Nhiếp ảnh, từ Đại học Tân Mễ Tây Cơ ở Albuquerque, anh hiện là Giáo sư Nghệ thuật của trường Đại học Oberlin.

Pipo đã nhận nhiều giải thưởng và các hỗ trợ bao gồm En Foco Grant; Professional Development Grant từ College Arts Association; Học bổng Nghiên cứu sinh Giáo dục Quốc gia của Học viện Nhiếp ảnh Mỹ, Tp. NY; Học bổng nghiên cứu sinh của Ủy ban Nghệ thuật Oregon ở Salem, Oregon; khoản học bổng về Nhân văn B. Wade và Jane B. White tại Đại học Oberlin; ba khoản học bổng Cá nhân Nghệ sĩ từ Hội đồng Nghệ thuật Ohio ở Columbus, Ohio. Anh đã tham gia trại sáng tác tại Monet's Garden học bổng Giverny The Lila Wallace-Reader’s Digest Artists và cả tại Headlands Center for the Arts ở Sausalito, California. Anh tham gia chương trình Nghệ sĩ lưu trú sáng tác Light Work năm 2004.

 

Để có thêm thông tin, xin liên hệ: hello@san-art.org