DẠO CHƠI VỚI MỸ THUẬT - TAKING PAINTING FOR A WALK


Chic Portrait Cafe in collaboration with San Art holding two evening lectures of Curator & Co-Director of San Art, Zoe Butt.:"TAKING PAINTING FOR A WALK".

This event was free of charge and everyone was welcome. Lectures were delivered in English and Vietnamese.

Lecture 1: Thursday 11th August: 'Painting and printmaking in contemporary Asia: looking at how traditions are by nature in a state of constant change' (examining select artists from Pakistan, India, China, Japan and Thailand)

Lecture 2: Saturday 13th August: 'How painting can inspire three dimensions' (examining select artists from Vietnam, India, China, Taiwan and Korea)

Chân Dung cafe cùng kết hợp với Sàn Art tổ chức chương trình nói chuyện : 'DẠO CHƠI VỚI MỸ THUẬT'. Trinh bày bởi: Zoe Butt [Giám tuyển & Đồng Giám đốc Sàn Art]

Buổi nói chuyện được trình bày bằng tiếng Anh và có thông dịch sang tiếng Việt. Chương trình miễn phí và hoan nghênh tất cả mọi người.

Chương trình gồm 2 buổi. Buổi đầu tiên : Thứ Năm, ngày 11 tháng 8 năm 2011: 'Tranh vẽ và đồ họa ở Châu Á thời nay: phân tích việc truyền thống, theo tự nhiên, ở trạng thái luôn thay đổi' (qua một số họa sỹ tiêu biểu từ Pakistan, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật và Thái Lan)

Buổi tiếp theo: Thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2011: 'Cách tranh vẽ tạo cảm hứng cho tác phẩm 3 chiều' (xem xét qua một số họa sỹ tiêu biểu từ Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc)

 


Lecture 1: 'Painting and printmaking in contemporary Asia: looking at how traditions are by nature in a state of constant change' (examining select artists from Pakistan, India, China, Japan and Thailand).
Presenting 'A miniature from Baburnama' (Memoirs of Babur) 1483 – 1530


Lecture 2: Saturday 13th August: 'How painting can inspire three dimensions' (examining select artists from Vietnam, India, China, Taiwan and Korea)
Lecture 2: Presenting an art work of artist Tiffany Chung, '10.75ºN 106.6667ºE 1867-2007', 2007 - Oil and alcohol-based marker on paper - 79.2 x 109cm - Collection of Post Vidai

Lecture 2: Presenting artist: Subodh Gupta - artwork: 'SAAT SAMUNDER PAAR III', 2003 - Oil on canvas - 228 X 167cm

Presenting artist Qiu AnXiong - Artwork: animation - 1’00” - 4:1(3-screen video installation) - B & W - Shanghai China
Link :
http://www.qiuanxiong.com/en/works/2009/shmy/index.html

Presenting artist Qiu AnXiong - Artwork: 'Staring into Amnesia', 2008 - Sculptural video installation

Presenting artist Ai WeiWei

Presenting artist Ai WeiWei - Artwork: 'TEMPLATE', 2007 - Wooden doors and windows from destroyed Ming and Qing Dynasty houses [1368-1911], wooden base, 720 x 1200 x 850 cm before collapsing Installation at Documenta 12, Kassel, GermanyPresenting artist Ai WeiWei - Artwork: 'Sunflower Seeds', 2010 - Porcelain, 150 tonne