Artist talk by Jacqueline Hoang Nguyen

Dear friends,

Please join us for a talk by artist Jacqueline Hoang Nguyen, hosted by Galerie Quynh, co-organized by San Art and dia/projects.

Time: 7pm, Tuesday, December 13th, 2011

Venue: Galerie Quynh, 65 De Tham Street, District 1, HCMC, Vietnam

Entrance is free.

Current artist-in-residence at dia/projects, Jacqueline Hoang Nguyen, will speak about the influence of feminist theories in her artistic practice and her interest for archives. Nguyen will unpack ongoing and past works in an attempt to raise questions on the ordering of knowledge and exploring unexpected ways of re-articulating the past, exposing the ideological constructions of such processes, while translating present concerns. In her work, she uses a broad range of mediums including sound, video, printmaking and photography.

Born and raised in Montreal (Canada), French-Canadian of Vietnamese origin Nguyen recently completed the Whitney Museum of American Art’s Independent Study Program (2010- 2011). She obtained her MFA and a post-graduate diploma in Critical Studies at the Malmö Art Academy in Malmö, Sweden (2003- 2005), and had previously completed her BFA degree with distinction at Concordia University in Montreal (1999-2003). Nguyen was awarded a number of distinguished grants including the Bric Media Fellowship from the BRIC Arts|Media|Bklyn (2011), travel grants from the Canada Council for the Arts (2010 & 2011) in addition to the prestigious Swedish Research and Development Fellowship in the Arts (2007) by the Royal College of Fine Arts in Stockholm. Amongst selected exhibitions, Nguyen's work was shown at Gasworks (London, 2010); Pictura Gallery/Skånska Konstmuseum (Lund, 2009); Cranbrook Museum (Cranbrook, 2008); Rooseum Museum of Contemporary Art (Malmö, 2005); and the Living Art Museum (Reykjavik, 2004). She also participated in a number of sought-after residencies, such as the Banff Centre in Canada (2010 and forthcoming 2012), L'appartement 22 in Morocco (2010), USF Verftet in Norway (2009) amidst others.

 

Các bạn thân mến,

Sàn Art mời bạn đến tham dự buổi nói chuyện của nghệ sĩ Jacqueline Hoang Nguyen tại Galerie Quynh, do Sàn Art và địa/projects đồng tổ chức.

Thời gian: 19h00, Thứ Ba, ngày 13 tháng 12 năm 2011

Địa điểm: Galerie Quynh, 65 Đề Thám, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Vào cửa tự do.

Hiện đang lưu trú tại dia/projects, Jacqueline Hoang Nguyen, sẽ nói về những ảnh hưởng của lý thuyết nữ quyền lên quá trình sáng tạo của chị, và mối quan tâm của chị đến những kho lưu trữ tài liệu. Nguyễn sẽ trình bày những sáng tác vẫn đang trong quá trình hình thành và những tác phẩm đã hoàn tất của chị để đặt những câu hỏi về cách sắp xếp kiến thức và xem xét những cách thức mới lạ để diễn giải lại quá khứ, phơi bày cách những hệ tư tưởng chi phối sự hình thành những quá trình đấy, đồng thời qua đó thể hiện những quan tâm đương thời. Trong sáng tác của mình, chị dùng một loạt những phương thức đa dạng như âm thanh, video, đồ họa và nhiếp ảnh.

Sinh ra và lớn lên tại Montreal (Canada), là người Pháp-Canada có gốc Việt, Nguyễn gần đây mới hoàn thành Chương trình Tự học của Whitney Museum of American Art (2010-2011). Chị nhận bằng thạc sỹ mỹ thuật và bằng sau cao học về ngành Nghiên cứu Phản biện tại Malmö Art Academy ở Malmö, Thụy Điển (2003-2005), và trước đấy tốt nghiệp hạng danh dự từ ĐH Concordia ở Montreal (1999-2003). Nguyễn đã nhận được một số khoản tài trợ có tiếng như khoản Bric Media Fellowship từ BRIC Arts|MedialBklyn (2011), tiền hỗ trợ chi phí đi lại từ Hội đồng Nghệ thuật Canada (2010 & 2011) đi kèm học bổng danh giá dành cho nghiên cứu và phát triển Swedish Research and Development Fellowhip từ ĐH Royal College of Fine Arts ở Stockholm. Một số triển lãm chọn lọc của Nguyễn gồm triển lãm tại Gasworks (London, 2010); Pictura Gallery/Skånska Konstmuseum (Lund, 2009); Cranbrook Museum (Cranbrook, 2008); Rooseum Museum of Contemporary Art (Malmö, 2005); và tại Living Art Museum (Reykjavik, 2004). Chị cũng tham dự một số chương trình lưu trú tên tuổi như tại Banff Centre ở Canada (2010 và sắp tới 2012), L'appartement 22 ở Morocco (2010), USF Veftet ở Na Uy (2009) và ngoài ra còn những chương trình khác.

 

               

Photo gallery: