Opening: Friday, August 8th, 2008 at 6:00 p.m.
Exhibition Period: August 8, 2008 – August 30, 2008
Artists: Sowon Kwon, Ly Hoàng Ly, and
Oh Yongseok
Curated by: Việt Lê and Yong Soon Min

transPOP: Korea Viet Nam Remix, jointly exhibited at Sàn Art and Galerie Quynh, introduces a dynamic mix of six critically acclaimed artists from Korea, VietNam, and the United States, signaling an engagement with the rich historic and contemporary linkages between Viet Nam and Korea. The featured artworks explore interconnections between the two countries, including the intersections of history, trauma, and contemporary popular culture. To facilitate creative and critical exchange between Korea, Viet Nam and the United States, four artists from Korea and from the Korean diaspora -- Sowon Kwon, Oh Yongseok, Area Park, and Soon-Mi Yoo --- were invited to create and exhibit new work as part of a month-long residency in Ho Chi Minh City during the summer of 2008. Residencies in Seoul during the summer of 2007 by five local and diasporic Vietnamese artists, among them Tiffany Chung and Ly Hoang Ly, resulted in the creation of new work that was exhibited at ARKO Art Center in Seoul, the first stop of this traveling exhibition.

The Sai Gon residency program, exhibitions at Galerie Quynh and Sàn Art and the related public program are part of a larger international tour that includes upcoming venues in Southern California and San Francisco in addition to venues in Seoul and Ho Chi Minh City. The full exhibition features 50 artworks by a diverse mix of 16 emerging and established artists from Viet Nam and Korea and their respective diasporas in the U.S. in which a broad range of approaches are evident, from playful interpretations of popular culture to reflections on violence and its vestiges, to critiques of modernity and memorialization.

transPOP: Hàn Quốc Việt Nam Hòa trộn, đồng triển lãm tại Sàn Art và Galerie Quỳnh, giới thiệu một sự hòa quyện giữa sáu nghệ sĩ thành danh từ Hàn Quốc, Việt Nam và Hoa kỳ, báo hiệu sự tương tác với mối liên hệ lịch sử lâu đời cũng như mối liên hệ đương đại giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Những tác phẩm nghệ thuật tham gia khám phá mối liên hệ giữa hai quốc gia, bao gồm những điểm giao nhau của lịch sử, những sang chấn và văn hóa thị hiếu đương đại. Để thể hiện sự trao đổi sáng tạo và có tính phê bình giữa Hàn Quốc, Việt Nam và Hoa Kỳ, bốn nghệ sĩ Hàn Quốc xa xứ - Sowon Kwon, Oh Yongseok, Area Park, và Soon-Mi Yoo - được mời đến để sáng tác và triển lãm những tác phẩm mới, cũng là một phần của chương trình nghệ sĩ cư trú tại Sài Gòn, kéo dài một tháng , trong kỳ hè 2008. Chương trình cư trú tại Seoul trong kỳ hè 2007 của năm nghệ sĩ Việt Nam địa phương và xa xứ, trong đó có Tiffany Chung và Ly Hoàng Ly, đem lại kết quả là các tác phẩm mới đã được triển lãm tại Trung Tâm Nghệ Thuật ARKO, Seoul, điểm dừng đầu tiên của chuyến triển lãm này.

Chương trình nghệ sĩ cư trú tại Sài Gòn, những triển lãm tại Galarie Quỳnh và Sàn Art và những chương trình cộng đồng liên quan là một phần của chuyến lưu diễn quốc tế tầm vóc lớn hơn, bao gồm những điểm dừng tiếp theo tại Nam California và San Francisco, và cả tại Seoul và Sài Gòn. Triển lãm giới thiệu tất cả 50 tác phẩm, thể hiện một sự hòa trộn đa dạng của 16 nghệ sĩ đang lên và đã thành danh đến từ Việt Nam và Hàn Quốc và những vùng tại Hoa Kỳ, trong đó sự đa dạng về cách tiếp cận được thể hiện rõ ràng, hướng đến chủ đề hiện đại và chủ đề hoài niệm.


back to exhibtions main back to top