Opening: Friday February 22, 2008 6:00pm
Exhibition Ends: March 22, 2008
Artist: Goh Ideta
Curated by: Tiffany Chung

Goh IDETA's works are basically related to his fundamental questions about the relationship between perceptions and experiences. Differentiations of perspective and relativity have been becoming more important issues in particular. His ideas are mostly constructed as structures, like simple geometrical forms. He makes space installations that are often formed passage-like structures or inner space where people can have body experiences, and incorporate contrivances for interactivity so that the situation of the space changes by the reactions of people. These are made with mostly architectural materials such as wood, metal, plastic, fabric, rubber etc. and sometimes with video projection and other medias as well. Recently he often uses light as an essential material in his works.

‘Scanning’ is about being able to see and to be seen. It’s an interactive installation with light, made out of three lighting devices projecting light of thin vertical white line on the wall. Those spotlight-like lighting devices spin with motors activated with infrared sensors by motions of people. Three lines on the wall move horizontally along the wall individually with different speed. The room is pretty dark and people can see only where the lines go through – like scanning. When it’s still, you can only see the static lines in the dark, but when it moves, you can have an experience of the space by accumulating the fragments of information. Each device has two sensors so that it can spin in both ways, one and the other, and it stops after a few seconds without activation on the sensors. It makes quite diverse effect in the space interacted by people. The lines are not only scanning the space but also spectators in this space, that deconstruct the relationship of subject and object, or seeing and being seen.

Những tác phẩm của Goh Ideta chủ yếu liên quan đến những câu hỏi căn bản của tác giả về mối liên quan giữa sự nhận thức và trải nghiệm. Đặc biệt là sự phân biệt của nhận thức và mối tương quan đã luôn là những vấn đề quan trọng. Ý tưởng của anh đa số được xây dựng lên bằng những cấu trúc gần như hình học đơn giản. Anh làm những không gian sắp đặt chủ yếu tạo nên cấu trúc của những hành lang hay lối đi, hoặc không gian bên trong nơi người ta có thể có được những cảm nghiệm của cơ thể, và kết hợp với những bộ phận anh tự sáng chế để tạo nên tác động tương đồng trong một không gian được thay đổi bởi phản ứng của người xem. Nhưng không gian này được xây dựng nên bằng vật liệu kiến trúc như gỗ, kim loại, nhựa, vải, cao su, và thỉnh thoảng kết hợp hiệu ứng trình chiếu video và những phương tiện khác. Gần đây anh thường dùng ánh sáng làm phương tiện chính trong những tác phẩm của mình.

‘Scanning’ là một tác phẩm nói về khả năng nhìn thấy và được nhìn thấy. Đây là tác phẩm sắp đặt tác động lẫn nhau giữa tác phẩm mỹ thuật và người xem bằng ánh sáng (interactive installation). Nó sẽ được làm ra từ 3 thiết bị chiếu ánh sáng của 3 đường thẳng đứng màu trắng lên trên tường. Những thiết bị ánh sáng tương tự như đèn sân khấu sẽ quay vòng với động cơ được kích hoạt bằng phần tử nháy hồng ngoại khi người xem chuyển động. 3 đường thẳng trên tường di chuyển ngang qua tường, mỗi đường thẳng di chuyển riêng biệt với tốc độ khác nhau. Trong căn phòng tối này, người xem chỉ có thể thấy được những nơi mà 3 vệt thẳng đứng này chạy qua, giống như là ‘scanning’. Khi nó đứng yên, bạn chỉ có thể thấy những đường thẳng bất động trong bóng tối. Nhưng khi nó chuyển động, bạn có thể cảm nghiệm khoảng không gian này bằng những phần thông tin được tích lũy khi nhìn thấy những nơi mà 3 vệt ánh sáng chạy ngang qua. Mỗi thiết bị thì có 2 phần tử nháy để nó có thể quay vòng qua vòng lại, cái này đến cái kia, và nó dừng lại sau một vài giây khi không có sự kích hoạt của phần tử nháy. Nó tạo ra hiệu ứng khác nhau trong cùng một không gian được tác động bởi người xem. Những đường thẳng này không những chỉ quét ngang qua khoảng không gian, mà còn quét ngang qua cả những người xem đang ở trong phòng. Điều này phá vỡ mối liên hệ giữa chủ thể và khách thể, hay sự nhìn thấy và được nhìn thấy.  


Photo Gallery:


This exhibition is sponsored by Asian Cultural Council New York and in part by Vietnam Foundation for the Arts, Los Angeles.
back to exhibtions main back to top